Оздоблення та розпис церков

Ми - об'єднання іконописців в ім'я святителя Кипріяна митрополита Київського ’Образ’. Наше об’єднання гуртує квалiфiкованих митцiв, що працюють у сферi сакрального мистецтва. В бiльшостi - це випускники Львiвської академiї мистецтв, зокрема кафедри сакрального мистецтва. Ми представляємо широкий спектр послуг по оформленню архiтектурного простору, що охоплює усi етапи виконання, вiд детального проектування до завершення та здачi об’єкту. Колектив працює пiд керiвництвом Олексiя Череднiченка. Досвiд 15 рокiв працi у сферi храмового мистецтва та понад 30 завершених об’єктiв дозволяють виконувати роботи найвищої складностi у рiзноманiтних технiках та жанрах: стiнопис у храмах, написання iкон, виготовлення iконостасiв, скульптура та скульптурний декор, позолота у рiзних технiках, вiдновлення та реставрацiя, виготовлення вiтражiв. Метою нашої творчої дiяльностi є популяризацiя та розвиток кращих традицiй храмового мистецтва шляхом переосмислення та реалiзацiї проектiв, актуальних для сьогодення. Ми прагнемо до створення цiлiсного простору, органiчного поєднання внутрiшнiх архiтектурних форм iз стилiстичним, колористичним та фактурним вирiшенням кожного елементу простору.